Vật giá
USD 2
mỗi điểm kiểm tra mỗi tháng.
Các giấy phép được bán trong một khối 10 giấy phép kiểm tra
Thời gian Beacon NFC Tag
PRICC CALCULATOR
Số điểm kiểm tra   
Số khối   
TỔNG CHI PHÍ  
Đăng ký hàng tháng

USD /hàng tháng

 
Đăng ký hàng năm
(Giảm giá 10%)

USD /hàng năm

(USD tiết kiệm)

Đi cho kế hoạch hàng năm cho tiết kiệm dòng dưới cùng và ROI tốt hơn.

Chính sách thanh toán
Đăng ký tài khoản dùng thử TimeTec Patrol miễn phí 30 ngày
với giấy phép không giới hạn.
  ĐĂNG KÝ NGAY
YÊU CẦU THÊM 1000 TRECKPOINTS?
Nhận ưu đãi tốt nhất từ ​​chúng tôi
 
Liên hệ chúng tôi
Ghép nối các nhãn hiệu Beacon hoặc NFC với TimeTec Patrol để tạo sự thuận tiện hơn!
 
Beacon
 
NFC Tags
 
TimeTec RD68 Device
GIAI ĐOẠN GIAI ĐOẠN DỮ LIỆU DỮ LIỆU CỦA BẠN
TimeTec cung cấp lưu trữ dữ liệu lên đến 5 năm.
Đăng ký gói dung lượng lưu trữ dữ liệu của chúng tôi để giữ dữ liệu của bạn trong TimeTec trong hơn 5 năm.
Không vội!! Bạn có thể nghĩ về điều này 5 năm sau đó.
 
USD 0.50
trên mỗi trạm kiểm soát cho một phần mở rộng thêm một năm
 
  Bảo mật dữ liệu       Thêm thông tin