Tại sao TimeTec Patrol?
TimeTec Patrol tập trung hệ thống quản lý và giám sát bảo vệ trong một máy chủ đám mây, có sẵn trực tuyến tại www.timetecpatrol.com.
Với lệ phí thuê bao hàng tháng tối thiểu, TimeTec Patrol cung cấp cho các công ty bảo mật hệ thống tuần tra hiệu quả.
Quản lý hồ sơ của tất cả nhân viên bảo vệ của bạn trong một máy chủ tập trung
Quản lý nơi ở của nhân viên tuần tra bảo vệ của bạn trong thời gian thực
Phân công nhiệm vụ cho các vệ sĩ đang thi hành công vụ
Định lượng các nhiệm vụ tuần tra của các lính canh bằng cách thu thập thời gian tham quan khi xảy ra
Cung cấp cho công ty của bạn những đường mòn kiểm toán về sự cố xảy ra trong các phiên tuần tra
Quy mô lên và xuống hệ thống theo yêu cầu kinh doanh của bạn
Kéo các thông tin quan trọng trong thời gian cần thiết từ các bản ghi và báo cáo khác nhau
Xác định ROI của doanh nghiệp bảo mật của bạn
CÔNG TY BẢO MẬT
Cần phải làm nóng lên để theo dõi dựa trên đám mây để giữ chân khách hàng.


Tìm hiểu thêm