Защо TimeTec Patrol?
TimeTec Patrol централизира системата за управление и наблюдение на охраната в облачен сървър, достъпен онлайн на адрес www.timetecpatrol.com.
При минимална месечна абонаментна такса, TimeTec Patrol предоставя на охранителните фирми ефективна система за патрулиране.
Управлявайте профила на всичките си охранители в един централизиран сървър
Управлявайте местонахождението на патрулиращите охранители в реално време
Задайте задачите на дежурните служители ефективно
Количеството на патрулните задължения на стражите, като събира времето им на пътуване, както се случва
Предоставяйте на фирмата си одитни следи от инциденти, настъпили по време на патрулни сесии
Разширете и намалете системата според вашите бизнес изисквания
Изтеглете важна информация във времето на нужда от различни записи и отчети
Определете възвръщаемостта на инвестициите за вашия бизнес за сигурност
КОМПАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Трябва да се затопли до мониторинг на базата на облака, за да се задържат клиентите.


Научете повече
Нашите уеб сайтове
© 2019 TimeTec Computing Sdn. Bhd. Всички права запазени.